Frysk Goud 2022

Werkblad


‘Frysk Goud’

Skiednis yn keunst foarbylde.

Geschiedenis in kunst verbeeld.

Solo expositie

Evert Esselink

Broerekerk, Bolsward

13 t/m 17 juli 2022


Doel

Doel van deze expositie is het verbeelden van Friesland in combinatie met de invloed van het (zee)water, de twisten en de expansie. Het veranderende landschap en de Geografische kaart door de eeuwen heen.

Project ‘Bern op it IIS’

Kinderen van groep 7 betrekken bij deze expositie.

D.m.v. Gastlessen en een Kinderkunstproject

  • Kunst in 50 minuten
  • Bouwen van een kunstwerkje op basis van recycle materiaal
  • Expositie van deze werken in het schip van de Broerekerk gedurende de expositie ‘Frysk Goud’.

Onderzoek en informatie bronnen:

Feiten & Geschiedenis

(vertelde verhalen, deels wetenschappelijk geverifieerd materiaal)

Archief Wetterskip Tresoar

Bosatlas van Fryslân

Geschiedenis van Friesland, H.W. Steenstra

2000 jaar geschiedenis van Friesland, Pieter Terpstra

Kaarten & atlassen inzage bruikleen Tresoar


Tentoongesteld werk

it Wetter ferdronken en ferlern

olieverf reliëf op doek 120 x 100 cm

de Klaai sloopt my de bulig

olieverf reliëf op doek 120 x 100 cm

de Striid giselet de tiid, it lân en de minsken

Olieverf verguld 130 x 70 cm

Fryslân Aurea Libertas de geografyske kaarten en it gebiet

Olieverf verguld 285 x 120 cm

it Wetter, Striid en Oerfloed abstrakt foarbylde snapstodotwot

Tryelûk Velvet goud op aluminium reliëf 3 panelen 130 x 55 cm

Each op Sânfurd, myn thús is yn dy en do meist thús wêze yn my!

Relïef, olieverfschildering op zilver en parelmoer 150 x 90 cm

Kruiend iis, ik ferdwyn yn dy

Zijde reliëf 60 x 60 x H 120 cm