Frysk Goud


Frysk Goud’

Skiednis fan Fryslân yn keunst foarbylde.

Geschiedenis van Friesland in kunst verbeeld.

Solo expositie

Evert Esselink

Martinikerk, Bolsward

19 juli t/m 30 september 2022

Open van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Na 1 september van 14.00 uur tot 16.00 uur


Tentoongesteld werk

Fryslân Aurea Libertas voor het beroemde Hinsz Orgel Martinikerk Bolsward

it Wetter ferdronken en ferlern

olieverf reliëf op doek 120 x 100 cm

de Klaai sloopt my de bulig

olieverf reliëf op doek 120 x 100 cm

de Striid giselet de tiid, it lân en de minsken

Olieverf verguld 130 x 70 cm

https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Warns

Fryslân Aurea Libertas de geografyske kaarten en it gebiet

Olieverf verguld 285 x 120 cm

Gezicht op de Middelzee in vogelperspectief, met vrije intrepetatie afbeeldingen uit de Schotanus Atlas

it Wetter, Striid en Oerfloed abstrakt foarbylde snapstodotwot

Tryelûk Velvet goud op aluminium reliëf 3 panelen 130 x 55 cm

Johan Willem Friso van Nassau-Dietz
Johan Willem Friso
1687–1711(Erf)stadhouder van Friesland en Groningen
Periode
1707–1711 (Friesland)
1708–1711 (Groningen)

Each op Sânfurd, myn thús is yn dy en do meist thús wêze yn my!

Relïef, olieverfschildering op zilver en parelmoer 150 x 90 cmDoel van de expositie en

Doel van deze expositie is het verbeelden van Friesland in combinatie met de invloed van het (zee)water, de twisten en de expansie. Het veranderende landschap en de Geografische kaart door de eeuwen heen. het weergeven en uitvoeren van Friese kunst en cultuur

Onderzoek en informatie bronnen:

Feiten & Geschiedenis

(vertelde verhalen, deels wetenschappelijk geverifieerd materiaal)

Archief Wetterskip te Tresoar

Kaarten & atlassen inzage bruikleen Tresoar

Ph.H.Breuker Geschiedenis van de Greidhoeke 800-1800

Bosatlas van Fryslân

Geschiedenis van Friesland, H.W. Steenstra

2000 jaar geschiedenis van Friesland, Pieter Terpstra