75 jaar vrijheid

Wijbe Dijkstra

Geboren 21 april 1894 (Beetgum) Overleden 25 april 1944 (Zuidlaren)

Biografie

Wijbe Dijkstra woonde te Beetgum, nr. 69. Hij is de zoon van werkman Jisse Dijkstra (8 november 1857 Beetgum – 28 april 1911 Beetgum) en Jetske van der Veer (23 november 1863 Beetgum – 3 mei 1931 Beetgum). Gehuwd op 19 juni 1920 in Kollum met Antje Smids (28 maart 1892 Kollum – 11 augustus 1965). Het echtpaar krijgt vier zonen Jisse, Louwe, Klaas en Frits . Wijbe is groentehandelaar van beroep en het gezin is lid van de Gereformeerde kerk. Hij is de trotse bezitter van de eerste auto in Beetgum een groene T-Ford.

Lid van verzet

Dijkstra behoorde tot de LO-Beetgum. Tijdens een huiszoeking op 22 november 1943 is Dijkstra na verraad door Frans Michon gearresteerd. Het echtpaar Dijkstra had begin november 1943 een illegaal werker, de Harlinger politieman Harm Prins, onder de naam ‘Jorritsma’ in huis opgenomen. Toen de verzetsman daar enkele dagen verbleef, verscheen Michon, die zich Frans Mulder noemde, aan de deur en vroeg naar Jorritsma. De Dijkstra’s spraken over dit voorval met Prins. Het zat de ondergedoken politiebeambte niet lekker, omdat hij ‘Frans Mulder’ niet vertrouwde. Op 22 november 1943 verschenen twee overvalwagens voor Dijkstra’s woning met in Duits uniform geklede mannen. Daar was ook de verrader Michon bij. Het gezelschap nam Dijkstra mee voor verhoor naar het SD-hoofdkwartier in Groningen.

Op 13 april 1944 ontving zijn echtgenote bericht dat ze haar man kon ophalen tegen betaling van 500 gulden. Lichamelijk, maar vooral geestelijk geknakt keerde hij uit Duitse gevangenschap terug. Hij werd overgebracht naar een verpleeginrichting, waar hij twaalf dagen na zijn opname overleed.

Op 4 mei 1982 is in het gemeentehuis van Menaam, Menaldumadeel een plaquette onthuld ter herinnering aan de omgekomen verzetsstrijders waaronder Wijbe Dijkstra. Op 15 april 2015 is voor het pand Berltsumerdyk 3 een Stolperstein aangebracht ter nagedachtenis aan Wijbe Dijkstra. Zijn portret is ook onderdeel van het monument in het verzetsmuseum, te bezoeken in het Fries Museum te Leeuwarden.

‘DAT WY YN FREDE FOAR RJOCHT EN FRIJDOM WEITSJE’

De plaquette in het gemeentehuis te Menaam (gem. Menaldumadeel)

Gevallen in de strijd tegen onrecht en slavernij.

Monument verzetsmuseum Leeuwarden


4 luik te zien tijdens Kunst in de tuinen te Exmorra 2022

75 jaar Vrijheid ONDERDRUKKING
75 jaar Vrijheid HOOP
75 jaar Vrijheid BEVRIJDING
75 jaar Vrijheid VERLOSSING

4 luik is tot stand gekomen met in onze Pake Wijbe Dijkstra gedachte. Een man in verzet tegen terreur en onderdrukking, zijn strijd, zijn hoop, zijn sterven en zijn geloof zijn hierin de kern. In de vrijheid die we nu mogen ervaren sta ik hierbij stil.