Bern op it IIS

BERN OP IT IIS

‘Bern op it IIS’ is een kinderkunstproject voor kinderen van 0 – 100 jaar. Duurzaamheidsbelofte als antwoord om de temperatuur van de aarde niet te laten stijgen, zodat het ijs blijft en de zeespiegel niet verder stijgt.

‘Ik meitsje in belofte nei mysels en ús mienskip!’

‘Ik doe een belofte naar mezelf en de wereld’


De start van het project Bern op it IIS
Evert Esselink ontvangt uit handen van Ineke Kalteren en na de speech van Elizabeth Kooy het bekende IIS blok

‘Bern op it IIS’ is een kinderkunstproject voor kinderen van 0 – 100 jaar. Duurzaamheidsbelofte als antwoord om de temperatuur van de aarde niet te laten stijgen, zodat het ijs blijft en de zeespiegel niet verder stijgt. Aan de hand van een dialoog in de klas, de kinderkerk en tijdens de expositie Frysk Goud zijn de kinderen aan de slag gegaan met hun wens voor de wereld.

“We maken de installatie van recycle materiaal en karton en verf.
Een waterlandschap waarop ijsschotsen drijven, waarop jouw creatie staat die met een vlag zwaait, op deze vlag mag jij schrijven wat jij gaat doen voor een beter milieu of wat jij bedacht hebt hoe wij beter om leren gaan met de wereld waarin we leven, ús mienskip!”

Enkele wensen en quotes:

Ik wil geen drinkwater meer verspillen.

Alles komt goed!

Ik drink water uit mijn bidon.

Ik wil meer natuur en minder auto’s!

Ik zal goed voor mijn konijn zorgen.

Op een ijsschots, gemaakt van snoeptomaat bakjes, staat een kind met een vlag in de hand met daarop een wens hoe het kind gaat bijdragen aan de natuur en een betere wereld! Het kind dat op de ijsschots staat, dat zijn ‘ze’ zelf! Op deze manier doen ze een belofte aan de wereld en aan zichzelf. Ook het publiek kon in de expositieweek meedoen door zelf een ijsschots, met mens en vlag te maken.

Na het maken van de installatie in de Broerekerk heeft deze haar plek gevonden in het koor van de Martinikerk te Bolsward. Vanaf 30 oktober is de installatie in kleine opstelling te bezichtigen in het Huis van verhalen, museum de Tiid onderdeel van Cultuur Historisch Centrum de Tiid.

Start tijdens de Groene Pinksterzondag Martinikerk te Bolsward
Installatie in het schip van de Broerekerk tijdens de expositie Frysk Goud, juni 2022
Bezoek van groep 3 van de Sint Maarten school, Bolsward

Kinderen creëren ouders discussiëren over goed voorouderschap

https://www.leeuwarderdagblad.nl/regio/iisblok-met-brief-van-volgende-generaties-voor-iis-projecten

IIS

De project aftrap ‘Bern op it IIS’ onderdeel van de Groene Pinkster kerkdienst Martinikerk te Bolsward

De start van het project in de Martinikerk te Bolsward

https://arcadia.frl/projecten/iis/projecten/bern-op-it-iis/